Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz - 1.93GB - Ubuntu 22.04.1 LTS - KVM Khách @ Az Viet Nam Communications Technology Company Limi - 24/11/2022 03:59:11