Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Mega Technology Company
Ubuntu 22.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz / 16 Core(s)
 • 2693.671 MHz
 • 15.61GB
 • 95.3GB
 • vmware
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz / 16 Core(s)
 • 4620.916 MHz
 • 62.70GB
 • 816.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 8 Core(s)
 • 2500.000 MHz
 • 15.63GB
 • 78.7GB
 • kvm
/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Contabo Asia Private
CloudLinux 8.9 (Anatoly x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 8 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 23.25GB
 • 292.3GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Webico Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 8 Core(s)
 • 2397.222 MHz
 • 9.61GB
 • 98.4GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Atlantic.net
CentOS Linux 7 x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 1 Core(s)
 • 2099.990 MHz
 • 1.95GB
 • 50.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 42 Dinh Bo Linh, Group 6, Phu Cuong Ward, Thu Dau
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz / 4 Core(s)
 • 3192.606 MHz
 • 5.80GB
 • 59.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Contabo Asia Private
Ubuntu 22.04.2 LTS x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 6 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 15.63GB
 • 193.8GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 3 Core(s)
 • 2499.966 MHz
 • 3.70GB
 • 76.7GB
 • kvm