Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CloudLinux 8.9 (Anatoly x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz / 24 Core(s)
 • 2494.138 MHz
 • 147.03GB
 • 70.0GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇻🇳
AlmaLinux 8.9 (Midnight x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 5.79GB
 • 66.8GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 OVH US LLC
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
AMD EPYC-Milan Processor / 4 Core(s)
 • 2400.000 MHz
 • 15.25GB
 • 96.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇮🇩 Atlantic.net
Ubuntu 22.04 LTS x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 4 Core(s)
 • 2500.000 MHz
 • 7.76GB
 • 157.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Interdigi Joint Stock Company
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
AMD EPYC 7763 64-Core Processor / 1 Core(s)
 • 2445.406 MHz
 • 0.95GB
 • 19.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Contabo Asia Private
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 7.64GB
 • 195.8GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 2 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 3.70GB
 • 34.4GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇬🇧 Deutsche Telekom AG
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.750 MHz
 • 7.64GB
 • 95.9GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Branch of Long Van System Solution JSC - Hanoi
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Intel Xeon Processor (Skylake) / 24 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 31.34GB
 • 293.0GB
 • kvm