Tất cả VPS Các VPS đã được test gần nhất

centos
Hồ Nguyễn (Alibaba) 🇭🇰 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz / 1 Core(s)
 • 2500.000 MHz
 • 0.97GB
 • 39.2GB
 • kvm
ubuntu
lilken 🇳🇱 Ubuntu 20.04 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz / 4 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 3.84GB
 • 97.9GB
 • kvm
centos
Hồ Nguyễn (Vietnam Posts And Telecommunications Group) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) / 16 Core(s)
 • 2499.996 MHz
 • 31.26GB
 • 480.0GB
 • kvm
centos
Khách (TierPoint, LLC) 🇺🇸 CentOS Linux 7 x64 /
QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) / 12 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 31.42GB
 • 492.0GB
 • kvm
centos
Khách (TierPoint, LLC) 🇺🇸 CentOS Linux 7 x64 /
QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) / 6 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 15.67GB
 • 147.5GB
 • kvm
ubuntu
Khách (Viet Storage Technology Joint Stock Company) 🇻🇳 Ubuntu 20.04.1 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz / 40 Core(s)
 • 1200.667 MHz
 • 62.86GB
 • 108.8GB
centos
Khách (CSD Group Technology JSC.) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz / 12 Core(s)
 • 1999.998 MHz
 • 15.65GB
 • 984.2GB
 • vmware
centos
Khách (OVH Hosting) 🇸🇬 CentOS Linux 8 x64 /
Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz / 12 Core(s)
 • 4650.223 MHz
 • 30.99GB
 • 475.1GB
centos
Khách (NhanHoa Software company) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz / 16 Core(s)
 • 2499.996 MHz
 • 17.48GB
 • 492.0GB
 • kvm
centos
Khách (DigitalOcean) 🇸🇬 CentOS Linux 7 x64 /
DO-Premium-Intel / 1 Core(s)
 • 2494.098 MHz
 • 1.79GB
 • 25.0GB
 • kvm