Tất cả VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 CloudLinux 8.9 (Anatoly x64 /
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz / 24 Core(s)
 • 2494.138 MHz
 • 147.03GB
 • 70.0GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇻🇳 AlmaLinux 8.9 (Midnight x64 /
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 5.79GB
 • 66.8GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (OVH US LLC) 🇺🇸 Ubuntu 22.04.3 LTS x64 /
AMD EPYC-Milan Processor / 4 Core(s)
 • 2400.000 MHz
 • 15.25GB
 • 96.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Atlantic.net) 🇮🇩 Ubuntu 22.04 LTS x64 /
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 4 Core(s)
 • 2500.000 MHz
 • 7.76GB
 • 157.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Interdigi Joint Stock Company) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.1 LTS x64 /
AMD EPYC 7763 64-Core Processor / 1 Core(s)
 • 2445.406 MHz
 • 0.95GB
 • 19.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Contabo Asia Private) 🇸🇬 CentOS Linux 7 x64 /
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 7.64GB
 • 195.8GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 2 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 3.70GB
 • 34.4GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Deutsche Telekom AG) 🇬🇧 CentOS Linux 7 x64 /
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.750 MHz
 • 7.64GB
 • 95.9GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Branch of Long Van System Solution JSC - Hanoi) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.3 LTS x64 /
Intel Xeon Processor (Skylake) / 24 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 31.34GB
 • 293.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Fast Byte Fast Data Company) 🇻🇳 Ubuntu 20.04 LTS x64 /
Common KVM processor / 2 Core(s)
 • 2494.170 MHz
 • 1.94GB
 • 29.5GB
 • kvm