Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz - 1.92GB - Debian GNU/Linux 12 - KVM Khách @ VNCloud - 15/05/2024 12:10:00